Vondstmelding

In de Monumentenwet is vastgesteld, dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten worden bij een bevoegde persoon of instantie. Voor het melden van vondsten en grondsporen is de Melding eerste bevindingen onderzoek / Vondstmeldingsformulier ontwikkeld. Het e-formulier kunt u hier invullen.

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om toevalsvondsten (van het oppervlak geraapt of bijvoorbeeld aangetroffen in een bouwput),  door middel van kartering ontdekte vindplaatsen, resultaten van opgravingen, of via andere vormen van onderzoek verzameld materiaal. In principe moeten archeologische bodemvondsten worden gemeld bij de provinciale archeologen. Eventueel kunnen in gemeenten met een gemeentelijke archeoloog vondsten uitstadskernen worden gemeld. Van de vondstmelding worden de gegevens in Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland, vastgelegd. De RACM is verantwoordelijk voor het beheer van Archis.

In Archis worden archeologische gegevens verzameld, ontsloten en onder bepaalde voorwaarden toegankelijk gemaakt voor (amateur-)archeologen, overheden en andere instanties, die betrokken zijn bij de archeologische monumentenzorg (AMZ). Archis is een systeem dat continue wordt aangevuld met nieuwe informatie. Het actueel en compleet houden van deze informatie is essentieel voor de uitvoering van de AMZ.

Daarom is het belangrijk dat personen en instanties nieuwe gegevens tijdig en zo volledig mogelijk ten behoeve van Archis melden. Voor het melden van vondsten en grondsporen is het eerder genoemde online webformulier ontwikkeld.

Stichting Peel, Maas en Kempen

Uiteraard kunt u ook gewoon contact opnemen met de heer Har Heijmans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), onze contactpersoon van Stichting Peel, Maas en Kempen voor het discreet en zorgvuldig aanmelden van uw eigen vondsten.